Security

Instant Security & Services is er om diverse maatregelen te nemen tegen schadelijke invloeden van buitenaf (georganiseerde misdaad) maar ook vanuit binnen af (fraude, diefstal en/of verduistering) om ons doel te beschermen. Dit kan zowel op evenementen zijn, maar ook horeca, objecten, campings, winkels en mobiele surveillantendiensten.

Hoe dit op stand wordt gezet kan door middel van signaleren van verdacht gedrag (modus operandi), het daadwerkelijk optreden bij zowel preventief als repressief handelen en het uitvoeren van toegangs/veiligheidscontrole’s.