Objectbeveiliging

Op een bepaald object zijn de medewerkers van Instant Security & Services in het geheel bezig met beveiligings-, portiers- en/of receptiediensten. Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden worden alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt er tijdens deze rondes gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord.

Taken
Het takenpakket van onze objectbeveiligers is breed. De belangrijkste taken zijn;
– toegangscontrole
– sleutelbeheer
– ontvangen/registreren van bezoekers
– beantwoorden van de telefoon
– camerabewaking
– hulpverlening